iA


Medierade privatliv

by andersmi. Genomsnittliga lästid: less than a minute.

Medierna svor sig snabbt fria från ansvar för Håkan Juholts avgång. Men vad var det då som hände? I en artikel i Sydsvenskan skriver jag om hur mediernas dramatiseringar både förändrar förutsättningarna för politiken och den publik som tar del av historieberättandet.

Fredrik Wass tar ämnet vidare och skriver:

Min slutsats blir att inte bara de nyhetshändelser vi konsumerar är medierade, numera är även våra egna privatliv medierade. Kanske är det vid frågan om hur vi som människor förändras av sociala medier och internet som det blir som allra mest tydligt. Statusuppdateringar och blogginlägg blir mer och mer anpassade för att uppnå effekt och genomslag, korrigerade för att passa in i ett flöde av andra kommenterar. Socialt optimerade för en tänkt målgrupp. Det viktiga blir inte längre vad du säger, utan snarare hur du kommunikationsstrategiskt hanterar det du vill ha sagt.

Läs hela inlägget här.

Inga kommentarer till ‘Medierade privatliv’

Lämna en kommentar