iA


Järnvägars

by andersmi. Genomsnittliga lästid: less than a minute.

Jag tycker det är oerhört intressant med stadsplanering. På det lokala planet saknar jag ofta (nästan alltid) en levande diskussion. Det är lättare att hitta en öppen diskussion om ämnet stadsplanering än om stadsplanering i praktiken. Kanske letar jag på fel ställen, kanske rör jag mig inte i rätt kretsar. Nu fick jag tips om det här inlägget, om utbyggnaden av Lunds stationsområde. Väldigt intressant och tips för alla Lundabor. Kanske också andra, som är intresserade av tankar om hur man bör resonera:

”Redan utredningen om höghastighetsjärnvägen har skapat ett trumfkort för staten och trafikverket att kollra bort kommunerna i Skåne – om man vill se det på det sättet. Eller så gör kommunerna det själva- kollrar bort sig genom att inte veta vad man vill och hur stort grepp man skall ta.”

Inga kommentarer till ‘Järnvägars’

Lämna en kommentar